HızlıOkuma.Org

Hızlı ve Anlayarak Okumak İçin

Hızlı Okuma Testi

 

Okuma hızınızı ve anlama oranınızı tespit edecek olan bu test maksimum beş dakikanızı alacaktır. Bu işlem için;

Önce aşağıdaki "Okuma Testini Başlat" tuşuna basınız.

Karşınıza bir okuma parçası gelecek ve zaman işlemeye başlayacaktır.

Okuma parçasını anlayarak tam olarak okuduktan sonra parçanın en altındaki "Okuma Testini Bitir"tuşuna basınız.

ARILARLA İLGİLİ BİLİNMEYEN GERÇEKLER

Yaz mevsiminde, bazı arı türlerinin saldırılarından dolayı, açık havada yemek yemek bir eziyet haline geliyorken, arıların bir üretimi ve sofralarımızın vazgeçilmezi olan “bal” ise kahvaltımıza lezzet katmaya devam ediyor. İşin içine girip biraz araştırdığınız zaman, sevimli sevimsiz, 16.000 arı cinsinin olduğunu öğreniyorsunuz. Arılarla ilgili bilinmeyenin sadece cinslerinin sayısı değil. Bakın arılarla ilgili daha neler öğreniyoruz:

16.000 arı cinsinin çoğunu yalnız yaşayan türler oluşturuyor. Bunların sadece yaklaşık yüzde 5’i topluluk yaşamı sürdüren sosyal böcekler olarak tanınıyor. Toplu halde yaşayan arıların büyük çoğunluğunu ise bal arıları oluşturuyor. Tek bir arı kovanında yaklaşık 80.000 adede kadar arı bir aile ya da koloni olarak yaşayabiliyor. Bir arada yaşayan arı sayısının bu kadar çok olmasına rağmen aralarındaki olağanüstü iş bölümü ve disiplin sayesinde, kovan içinde hiçbir karmaşa yaşanmıyor ve kovandaki işlerde hiçbir aksama da olmuyor.

Bir kovanda işçi arılar, kraliçe arı ve erkek arılar bulunur. Bir bal arısı kolonisi sayı olarak, bir kraliçe, birkaç yüz erkek arı ve 10-80 bin işçi arıdan oluşur. Görünüş olarak birbirinden farklı olan bu üç arıdan kraliçe arı ve işçi arılar dişidir.

Her kovanda kraliçe arının salgıladığı kimyasal bir madde vardır ve bu madde kovandaki bütün arılar tarafından tanınır. Ayrıca kovandaki bütün arılar da bu maddeyi kraliçeden alarak kraliçe ile aynı kokuya sahip olurlar. İşte bu madde sayesinde aynı kolonideki bütün bireyler birbirlerini kolaylıkla tanırlar. Dolayısıyla dış görünüş olarak birbirlerine çok benzemelerine rağmen kovana giren herhangi bir yabancı arı kolayca tanınır ve kovandan dışarı atılır ya da öldürülür.

Erkek bal arıları dişilerden iridirler. Ancak erkek arıların iğneleri olmadığı gibi, kendileri için besin toplayabilecek organları da yoktur. Tek fonksiyonları kraliçe arıyı döllemektir. Erkek arılar kraliçeyle çiftleştikten sonra, üreme organları olan endophallus’un kraliçenin içine yapışmasından dolayı, bellerinin kopmasından dolayı ölürler.

Ana arı olarak da bilinen kraliçe arı 16 günde, işçiler üç haftada, erkek arılar ise işçilerden günlerce sonra ancak erişkin durumuna gelebilirler. Erişkin ana arılar, içlerinden yalnızca bir tanesi kovanda kalıncaya değin kıyasıya dövüşürler. Erişkin olan yeni ana arı kovanın eski ana arısına saldırır. O da yeni bir koloni kurmak üzere bir sürüyle birlikte kovanı terk eder. Buna arıcılıkta oğul verme denir. Bu şekilde arı kolonisi ikiye bölünmüş olur.

İşçi arıların sorumluluğunda olan kovan temizliği arıların ve larvaların sağlığı açısından çok önemlidir. Arılar kovanda gereksiz gördükleri her şeyi dışarı taşırlar. Taşıyamayacakları kadar büyük olan ve kovana dışarıdan giren böcekleri de öldürürler ve bu ölüyü “propolis” ile kaplayarak bir nevi mumyalama işlemi yaparlar. Propolisin özelliği, içinde bakteri barınamamasıdır. Yani mumyalama işi için ideal bir maddedir.

1943’de Avusturyalı zoolog Karl von Frisch’in yayınladığı bilimsel makaleye göre işçi arılar diğer arıları uyarmak için dans etmektedirler. Yapılan dairesel bir dans bulunan yiyeceğin yakında olduğunu, sağa ve sola sallanarak yapılan dans ise bulunan yiyeceğin uzakta olduğunu ifade etmektedir.

Hollandalı bilim adamı Jan Swammerdam’ın kovandaki büyük arıyı inceleyerek yumurtalıkları keşfetmesi tarihi olan 1660’lara kadar, kraliçe arının kovanın kralı olduğu düşünülmüştür. Böylece kraliçe arının görevinin sadece üremek olduğu anlaşılmıştır. Kraliçe arı bütün ömrü boyunca hiç durmadan yumurtlamakta ve hiç de zeki olmayan erkek arılardan 70 milyondan daha fazla sperm toplamaktadır.

Bal arılarının yetenekleriyle ilgili ilginç buluşlar da vardır. Avustralyalı araştırmacılar bal arılarına siyah – beyaz resimler göstererek yaptıkları çalışmalar sonucunda, onların insan yüzlerini ayırt edebildiklerini keşfetmişlerdir. A.B.D.’de Los Alamos Ulusal Laboratuarında çalışan bir gurup bilim adamı arıları patlayıcı maddeleri tanımaları için eğitmeyi bile başarmışlardır.

Diğer ilginç bir bilgi olarak, “bal” veya kelimesini içeren “balayı” (veya İngilizce “honeymoon”) ifadesi de bal arılarıyla ilgilidir. Bu ifade kuzey Avrupa ülkelerindeki bir gelenekten kaynaklanmıştır. Bu bölgedeki yeni evliler bir ay boyunca, bal likörü olarak da adlandırılan, mayalandırılmış bal ve sudan yapılan alkollü bir içki içerlermiş.

Nemi çekmesi ve emmesinden ve de asla bozulmaması gibi bir özelliğinin olmasından dolayı, bal, I. Dünya Savaşında çok değerli bir iyileştirme aracı olarak, askerlerin yaralarının iyileştirilmesi için de kullanılmıştır.

Yaban arısı zaman aralıklarını tahmin etme becerisine sahiptir. Araştırmacılar belli zaman aralıklarında sunulan tatlı ödüllere tepki olarak bu arıların aynı aralıklarla dillerini uzattıklarını tespit etmişlerdir.

Güneydoğu Asya’da, Bengaldeş ve Tayland arasında yer alan Myammar’da bir mağarada amber içinde bozulmadan kalmış olarak bulunan “Melittosphex Burmensis” dünyanın en eski tür arısı olup, yaklaşık 100 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilmektedir.

Bir arı size yaklaşırken duyduğunuz vızıltı sesi aslında arının dört kanadının dakikada 11.400 kez çarpma sesinden başka bir şey değil. Böyle bir kanat yapısıyla arılar saatte yaklaşık 15 mil hız yapabiliyorlar.

Son olarak, eski bir kocakarı inancına göre, evinize giren bir bal arısı da size gelmekte olan bir misafirin habercisiymiş. Arıyı öldürürseniz gelen misafir size hiç de huzur veren bir misafir olmayacakmış. Sözün kısası, huzur getiren bir misafir istiyorsanız, evinize giren bal arısını kahvaltınıza davet etmek en iyisi... Bizden söylemesi…

OKUMA HIZINIZ:

OKUMA HIZINIZ TEK BAŞINA ANLAMLI DEĞİLDİR. ANLAMA ORANINIZLA BİRLİKTE ANLAM KAZANIR.

ANLAMA ORANINIZI ÖLÇMEK İÇİN;

 Aşağıdaki "Değerlendirme Sorularını Göster" tuşuna basınız. Size okuduğunuz parça ile ilgili 15 soru sorulacaktır. Sorulara "Doğru" yada "Yanlış" şıklarından birini seçerek cevap veriniz. Cevaplamayı bitirip soruların altında bulunan "Değerlendir" tuşuna bastığınızda her sorunun yanında cevaplarınız değerlendirilerek, sayfanın en altında da okuma hızınız ve anlama oranınız birlikte verilecektir.

SORULAR

1-) Arıcılıkta oğul verme denen olay, yeni erişkin kraliçe arıların bir gurup arıyla kovandan ayrılarak kendi yeni kolonilerini kurmalarıdır.

Doğru Yanlış  

2-) 1943’de Avusturyalı zoolog Karl von Frisch’in yayınladığı bulgulara göre işçi arıların tam dairesel dansları yiyeceğin yakında olduğunu, oval dansları ise bulunan yiyeceğin uzakta olduğunu ifade etmektedir.

Doğru Yanlış  

3-) Hollandalı bilim adamı Jan Swammerdam daha önceleri kovanın kralı olarak bilinen arının aslında kraliçe arı olduğunu tespit etmiştir.

Doğru Yanlış  

4-) Arıların büyük bir çoğunluğu topluluk yaşamı sürdüren sosyal böceklerdir. Toplu halde yaşayan arıların en tipik örneğini bal arıları oluşturmaktadır.

Doğru Yanlış  

5-) Bir kovandaki en fazla işçi arı sayısı 80 bindir.

Doğru Yanlış  

6-) Her kovanda kraliçe arının salgıladığı kimyasal bir madde vardır ve bu madde kovandaki bütün arılar tarafından tanınır.

Doğru Yanlış  

7-) Erkek arılar kraliçeyle çiftleştikten sonra, üreme organları olan endophallus’un kraliçenin içine yapışmasından dolayı, bellerinin kopmasından dolayı ölürler.

Doğru Yanlış  

8-) Avustralyalı araştırmacılar bal arılarına siyah – beyaz resimler göstererek yaptıkları çalışmalar sonucunda, onların insan yüzlerini ayırt edebildiklerini keşfetmişlerdir.

Doğru Yanlış  

9-) A.B.D.’de Los Alamos Ulusal Laboratuarında çalışan bir gurup bilim adamı arıları patlayıcı maddeleri tanımaları için eğitmeyi bile başarmışlardır.

Doğru Yanlış  

10-) "Balayı" veya İngilizce "honeymoon" ifadesi kuzey Avrupa ülkelerindeki yeni evlilerin bir ay boyunca, kendilerine güç vermesi için bal yemeleri geleneğinden ortaya çıkmış bir ifadedir.

Doğru Yanlış  

11-) Yüksek besin değerine sahip olduğundan dolayı bal, I. Dünya Savaşında askerlerin iyileşmeleri kullanılmıştır.

Doğru Yanlış  

12-) Bir arı size yaklaşırken duyduğunuz vızıltı sesi aslında arının dört kanadının dakikada 14.500 kez çarpma sesinden başka bir şey değil.

Doğru Yanlış  

13-) Eski bir kocakarı inancına göre, evinize giren herhangi bir arı size gelmekte olan bir misafirin habercidir.

Doğru Yanlış  

14-) Yaban arılarında bir tür zaman algılama ve tahmin etme yeteneği vardır.

Doğru Yanlış  

15-) Güneydoğu Asya’da, Bengaldeş ve Tayland arasında yer alan Myammar’da bir mağarada amber içinde bozulmadan kalmış olarak bulunan "Propolis" dünyanın en eski tür arısı olup, yaklaşık 100 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilmektedir.

Doğru Yanlış  

ANLAMA ORANINIZ :

OKUMA HIZINIZ :

Dilerseniz Ana Sayfa'ya geri dönüp, okuma hızınızı orada verilen okuma tablosundaki değerlerle kontrol edebilirsiniz.

Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın

Copyright © 2000 – 2014 Hızlı Okuma Derneği
Gizlilik Politikası | Kullanım Şartları
7 DERSLİK ÜCRETSİZ BEYİN EĞİTİMİ
Adınız :
Soyadınız :
E-Posta :
Mega Hafıza Bültenlerinin eposta adresime gönderilmesini onaylıyorum.

Bu eğitime katılmak için yukarıdaki formu duldurunuz. Dersler eposta adresinize gönderilecektir.
TÜM alanların mutlaka doldurulması gerekmektedir.

Kapat
ÜCRETSİZ 6 DERSLİK HIZLI OKUMA EĞİTİMİ
Adınız :
Soyadınız :
E-Posta :
Mega Hafıza Bültenlerinin eposta adresime gönderilmesini onaylıyorum.

Bu eğitime katılmak için yukarıdaki formu duldurunuz. Dersler eposta adresinize gönderilecektir.
TÜM alanların mutlaka doldurulması gerekmektedir.

Kapat